Strona główna BIP

 

 

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek : 7:30 - 15:30


Dane teleadresowe:

ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna


tel: 85 715 80 19
tel: 85 715 80 18
fax: 85 715 80 18


Adres do korespondencji elektronicznej:

gops@turosn.pl


Adres strony internetowej:

www.gops.turosn.pl

Administratorem Danych Osobowych danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, z siedzibą w Turośni Kościelnej przy ul. Białostockiej 5.

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemnie, w trybie art. 33.1 ustawy do Administratora Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 24.1 pkt. 4 ustawy Administrator Danych Osobowych informuje o dobrowolności albo obowiązku podania danych.

Rejestr zbiorów danych osobowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej prowadzony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015, poz. 719), jest udostępniany do przeglądania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

Wytwarzający/odpowiadający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

Data wytworzenia: 2016-08-01

Wprowadzający: Karolina Gościło

Modyfikujący: Karolina Gościło

Data modyfikacji: 2018-05-24

Opublikował: Karolina Gościło

Data publikacji: 2016-09-21

Rejestr zmian